Tájékoztatás és állásfoglalás

2019. évi CXI. törvény szövege jogi bizonytalanságot idézett elő, amely érinti a metamorphoses-meseterápiát alkalmazó szakemberek körét is.
A metamorphoses-meseterápia nem tartozik a pszichoterápiás eljárások körébe és nem dolgozik betegségkategóriákkal. A metamorphoses-meseterápia egy komplex, önmagában teljes világképpel képes válaszokat adni emberi kérdésekre, meseszövegek adta keretben dolgozik, ezeken keresztül értelmezi az adott helyzetet, és nyújt kapcsolódási pontokat a hozzá fordulókhoz. A metamorphoses meseterápia módszerét használják gyógyításban képzett pszichoterapeuták is és más szakterületeken képzett segítők is beszélgetésre vagy pedagógiai fejlesztésre saját kompetenciahatáraikon belül.
Jelenleg a rosszul és pontatlanul meghatározott fogalomhasználat következtében a metamorphoses meseterápiás módszer nem klinikusi, pszichoterapeutai használói a kuruzsló törvény hatálya alá eshetnek a jogértelmezés szerint. Támogatjuk és együttműködünk mindazokkal a segítő szakmai szervezetekkel, akiknek célja a törvény szövege által előidézett jogbizonytalanság megszüntetése. Támogatjuk a szakmai összefogást, hogy a fent említett jogszabályt módosítsák, hogy létrejöhessen egy szakmai konszenzus és állásfoglalás a segítői hivatás kompetencia határainak tisztázására.

Dr. Boldizsár Ildikó
a néprajztudomány kanditátusa
Metamorphoses Meseterápiás Egyesület elnöke