Könyvek, cikkek, interjúk

Mese és terápia – Alap-szakirodalom

A következő lista azoknak készült, akik most szeretnék elkezdeni tanulmányaikat a mesékről, és még nincs kellő jártasságuk a mesék értésében:

Boldizsár Ildikó: Meseterápia (Magvető Kiadó, 2010).
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévőknek : Életfordulók meséi (Magvető Kiadó, 2013)
Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi. Mesekalauz útkeresőknek (Magvető, 2016)
Boldizsár Ildikó: Hamupipőke Facebook-profilja. Meseterápiás esetek (Jelenkor, 2018)
Boldizsár Ildikó: A ​királyné, aki madárnak képzelte magát : Meseterápiás csoporttörténetek (Jelenkor, 2019)
Marie-Louise von Franz: Női mesealakok. (Európa, 1992)
Marie-Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében. (Európa, 1998)
Marie-Louise von Franz: Archetípusos minták a mesében. (Édesvíz, 1998)
Verena Kast: Férfi és nő a mesében. (EuroAdvice, 2002)
Estes, Clarissa Pinkola: Farkasokkal futó asszonyok. (Édesvíz, 1996)
Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. (Új Mandátum Könyvkiadó, 2006)
Müller, Paul Emanuel: Figyelem és szeretet. Útmutató mesék. (Ursus Libris, 2005)
Pressing Lajos: Égigérő fa I-II. Szellemi tanítások a magyar népmesékben. (Pilis-Print, 2009)
Peseschkian, Nossrat: A tudós meg a tevehajcsár. (Helikon,1991)
Korbai Hajnal (szerk.): Az aranytök. Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek. (L’Harmattan, 2010)
Korbai Hajnal (szerk.): Lotilko szárnyai. (L’Harmattan, 2010)

További cikkek, könyvek:

Voigt Vilmos: A mese felfedezése. A szaktudományos mesekutatás eredményei. A mese elterjedése és területi típusai. A mese történetének kezdetei. A „mese” név és a mese műfaja. A magyar népmese műfajai. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 221-231., 242-245.
Dömötör Tekla: Mese és monda. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 281-283.
Banó István: A népmese mint népköltészeti műfaj. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 19-36.
Berze Nagy János: Égig érő fa. TIT Baranya megyei Szervezete, 1958.
Erdész Sándor: A mese és hiedelemvilág kapcsolata. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 79-101.
Biczó Gábor: A mese hermeneutikája. In. Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. Didakt Kiadó, 2003. 9-33.
Hermann Zoltán: A mese archeológiája (Propp meseelmélete). In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 101-109.
Bódis Zoltán: Mese és szakrális kommunikáció. In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 137-160.
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Osiris- Századvég, 1995.
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan, 1995.
Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. Kijárat, 1997. Második kiadás: Didakt, 2002. (Itt rengeteg további szakirodalom található)
Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémia Kiadó, 2003.


Mesekönyvek

Európa kiadó Népek meséi sorozata (1954-1990)
Jakob Grimm, Wilhelm Grimm: Családi ​mesék (Kalligram, 2009)
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev: A ​tűzmadár : Orosz varázsmesék (Magvető, 2006)

Boldizsár Ildikó szerkesztésében:
Mesék férfiakról – nőknek (Magvető, 2007)
Mesék nőkről – férfiaknak (Magvető, 2007)
Mesék anyákról (Magvető, 2008)
Mesék apákról (Magvető, 2008)
Mesék életről, halálról és újjászületésről (Magvető, 2009)
Mesék testvérekről testvéreknek (Magvető, 2012)
Mesék boldog öregekről (Magvető, 2014)
Mesék ​a csodakertről (Magvető, 2019)

Cikkek, interjúk

Mentálisan egészségesebb volt nálunk a paraszti kultúra embere – Boldizsár Ildikó szerint a börtönben és prostik között ma is segít a mese valaszonline.hu

Terülj, terülj, asztalkám! magyarkonyhaonline.hu

„Eszembe jutott egy történet. Elmesélhetem?” – interjú Boldizsár Ildikó meseterapeutával kortarsonline.hu