Ujhelyi Edit

óvodapedagógus vagyok.

Alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeutának készülök.

„A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavics-mód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs.” (W. Sándor)

Boldognak érzem magam, hogy óvónőként egy nagyon elfogadó, szerető és bizalommal teli közegben mesélhetek. Hiszek a mesék gyógyító erejében. Úgy vélem, hogy az utóbbi években sok és nagy változás zajlik a világban, a családok életében, a GYEREKEK LELKÉBEN. Most talán az egyik leghangsúlyosabb feladatunk az érzékenyítés, gyerekeink érzelmi intelligenciájának fejlesztése.

Ennek „királyi-útjára” leltem a mesékkel történő gazdagítás folyamatában.   

2015. nyarán egy csoda folytán kerültem Boldizsár Ildikó saját élményű Nagyboldogasszony mesecsoportjába. Akkori élethelyzetemben sorsdöntő és elemi erejű volt ez a találkozás a mesékkel. Olyan szerencsés lehettem, hogy még azon az őszön bekerültem a pedagógusoknak indított „Alkotó-fejlesztő meseterápia” csoportba egyik nagyon kedves kolléganőmmel, Zsirosné Vojkuj Angelikával együtt. A képzésen világossá vált számunkra, hogy az alkotó-fejlesztő meseterápia módszerével a népmesékben rejlő lehetőségeket jobban, tudatosabban alkalmazhatjuk óvodapedagógusi munkánkban. Azelőtt is sokat meséltünk az óvodában gyermekeinknek népmeséket, de a képzés új, csodálatos lehetőséget nyitott meg előttünk, feltárta az élőszavas mesemondás lélektől-lélekig ható varázslatát. Azóta is újra és újra megélhetjük a mese hatására megteremtődő nyugalmat, középpontba rendeződést, feszültség és – szorongásoldást. A mesére, mint prevenciós eszközre és összerendező erőre nagy szükségünk van nekünk is, mert nálunk vegyes életkorú csoportokban, 3-7 éves korú gyermekek körében folyik a munka és integráló óvodaként autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket fogadunk. Lehetőségünk nyílt a módszer folyamatos megismertetésére, átadására kollégáinknak, akikkel megélhetjük a mesék lélektani erejét gyermekeink mindennapi életében, kapcsolódásaiban, kötödéseiben, szókincsük gyarapodásában, fantáziájuk fejlődésében.

„Szárnyas lovon három huszár” elnevezésű workshopomon azt szeretném megmutatni, hogy vegyes életkorú óvodás csoportban hogyan lehet közel hozni a gyermekekhez a március 15-ei ünnepet alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás keretein belül. A mesélés után a témához kapcsolódó kézműves tevékenységre is jut majd idő, ahol az érzékszervek közül a szaglásnak is nagy szerep jut majd.

edit.ujhelyi@gmail.com