Tarnóczay Krisztina

Nos, hogyan lehet kezdeni egy Meseterápia Konferenciára való bemutatkozást:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ibafai – no, nem papnak -, hanem egy agronómusnak egy picinyke leánya, akit táltos paripája vagy Pannónia motorkerékpárja nyergébe pattintva elrepítette héthatáron át és még azon is túl. A piciny leányka láthatta, mi szemmel látható és azt is, ami szemnek láthatatlan… a búza sarjadását, a kisbárány születését, a friss széna illatát, a napfény simogatását, a szél cirógatását… érezhette és megélhette. A „világjáró”, kalandos napok végeztével édesanyja meséinek ölelésében hajtotta álomra fejét. Szóval csodás-mesés gyermekkora volt.
Tarnóczay Krisztina vagyok, hétszer hét esztendős ()lettem József napján, négyszer hét éve () élek házasságban Világvándora Szerencsés JánosKánnal. Két fiú gyermekünk van, „elsőszülöttünk” az „Óperenciás-tengeren” is túlra szerencsét próbálni indult felnőtt huszonhét esztendős felnőtt fiatalember, „kisebbik királyfink” tizennyolc éves érettségi előtt álló „feltarisznyázott”, a felnőttkor előtt álló fiatalember. Háromszor hét éve () a II. kerületi Budenz Általános Iskola tanítója vagyok, jelenleg is egy művészeti profilú alsó tagozatos osztályom van. 2015 óta a heti öt testnevelés órából a mentálhigiénés gondozás szolgálatában egy alkotó-fejlesztő meseterápia órát és egy relaxált, imaginatív mesehallgatással záruló jóga órát vezetek tanítványaimnak. A mesék útmutatásai mindig is végig kísérték, végig kísérik a mai napig egész életutamat. A valódi VÁLTOZÁS azonban 2015-ben következett, amikor is Boldizsár Ildikó tanítványa lettem. Életem legjobb VÁLASZTÁSA volt, hogy a tiszta, őszinte, holisztikus szemlélettel a világra rácsodálkozó korosztály tanítója lettem és Boldizsár Ildikó tanítványaként kulcsokat, kódokat kaptam a mesékben rejlő erőforrások felismeréséhez, melyek által tanítványaim és önnönmagam segítőjévé lehettem.
Előadásomban arra szeretnék rávilágítani, hogy – 30 éves tanítói és egy évtizedes mentortanári tapasztalatom tükrében a neveléstudományi diszciplínák (pszichológia, pedagógia) empirikus kutatási eredményeihez igazodva – hogyan találhatunk kapcsolódást és „régi-új” utakat a mesék, a metamorphoses meseterápiás módszer segítségével a XXI. századi tanítványainkhoz, „mert a varázsmagok bennük van” .
Workshop keretében pedig, az első szülői értekezleten a szorongásokkal, kétségekkel, kíváncsisággal, bizalommal, félelemmel, … vegyes érzelmek oldására, bizalomépítésre és szövetségkötésre hívom a szülőket az általuk és a gyermekeik általi is még ismeretlen világba, hogy „a csillagmeréshez bátorságot és kitartást szerezhessenek”.