Kormos Rebeka

KORMOS REBEKÁNAK hívnak és az életemet át és átszővi az emberi történetmesélés. Erre első ízben 2010-ben ébredtem rá igazán. A Hagyományok Háza hiteles népi mesemondó képzésén, a vend dédanyámtól „hallott” mesével mutatkoztam be, az ottani szigorú néprajzos oktatók előtt. Erről az élményről édesanyámnak meséltem néhány nappal később. Élménybeszámolóm végén döbbenetéből ocsúdva közölte, hogy ez valami csoda lesz, mert a dédikém vend asszonyként, sváb ember feleségeként élt és csak németül és vendül beszélt. A közreadott mesét is félig vendül, félig németül mesélte nekem, 3 éves koromban. Akkor végleg kiderült számomra, hogy a népmese több puszta szövegnél és erős késztetésem volt, hogy ezen az úton elinduljak. Azóta munkám is a néprajz és néphagyomány irányába rendeződött. Az Ócsai Tájház vezetőjeként szerencsésnek mondhatom magam, mert évi 7-8000 óvodásnak és kisiskolásnak mutathatom be a hajdan élt parasztemberek tárgyi kultúráját és valahogy mindig mese lesz a vége.
2012-ben találkoztam mai „pompás” társammal, Dr. Deák-Zsótér Boglárkával, mondhatni véletlenszerűen. Számos jó programot tartottunk együtt, majd egy idő után egyre tudatosabbak lettünk. Egymáshoz is egyre több szálon kötődtünk. Ismeretségünk barátsággá erősödött. Ma úgy jellemezzük ezt a kapcsolatot, hogy egymás „pompás másik fele” vagyunk.
A Pompás Napok koncepció a jelen emberét élteti az elődök bölcsességével.

A népmese, a népi játékok és a tárgyalkotás ötvözésében olyan oktatási és nevelési potenciált tapasztaltunk meg, amely hatékony eszközt ad a nevelők, pedagógusok kezébe. Az élményszerűség a többoldalú megerősítés eszköze mégis célszerű, mert személyre és helyzetre szabott. Akkreditált képzéseink során, igyekszünk felkészíteni a pedagógusokat, hogy hitelesen – alaposan felkészülve – személyes jelenlétükkel, a népmesék világába engedjék bele bátran önmagukat és a gondjaikra bízott gyermekeket is.
A meseterápiával való ismerkedésünk, majd a 120 órás képzés további horizontokat nyitottak meg számunkra. Saját módszertanunk és az alkotó-fejlesztő mesealkalmak területe között határozott vonal húzódik. Dinamikájuk és céljuk tekintetében is más-más módszerekkel készülünk, annak ellenére, hogy gyökerük közös az egylényegű kultúrában.

Nagyon fontos küldetésünk, hogy a népmese bekerüljön/visszakerüljön a hétköznapokba, mind intézményi, mind családi szinten. Ennek a fontos küldetésnek része, hogy minden szerdán új tartalommal jelentkezünk a www.pompasnapok.blog.hu oldalon. …nem csak pedagógusoknak. Szólunk a szülőkhöz, szólunk a nagyszülőkhöz és talán azok is találnak nálunk olvasmányt, akik most tervezik a családot. Minden szerdán BLOGSZERDA van nálunk, immár három éve, ami azt jelenti, hogy a blogon 150-nél is több szakértői cikk található.

Szakmai anyagaink elérhetőek a következő címeken:

www.pompasnapok.hu

www.facebook.hu/PompasNapok

pompasnapok.blog.hu

pompasnapok@pompasnapok.hu


A konferencián a módszertanunk lépcsőiről, valamint a pedagógusokkal való közös munka tapasztalatairól szeretnénk beszélni. Kitérünk arra, hogy a néphagyomány elemeiről sosem lehet eleget tanulni, és arra is, hogy a nálunk végzett pedagógusok milyen eredményekről számolnak be csoportjaikban.