Hernádi Mária

Szegeden magyar-teológia szakon szereztem tanári diplomát, s irodalomból doktoráltam ugyanitt, 2005-ben. 2009-ben drámapedagógus, 2016-ban pedig alkotó-fejlesztő meseterapeuta végzettséget szereztem. 2007 óta Piliscsabán élek, s a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Óvó és Tanítóképző Tanszékének oktatója vagyok. Mesékkel – egyetemi kereteken belül – 2007 óta foglalkozom. Az elmúlt években és jelenleg is óvodapedagógus-, tanító- és tanárjelölteknek tartottam és tartok meseterápia órát szabadon választható tantárgyként – a Pázmányon és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

Mivel a kurzusokon résztvevő diákjaim többsége pedagógusnak (óvodapedagógusnak, tanítónak és tanárnak) készül, előadásomban  arról lesz szó, hogy a meséket elemző és értelmező órákon melyik mesék milyen tanulságokkal szolgálnak a későbbiekben majd óvodásokat, alsó tagozatos gyerekeket illetve középiskolásokat nevelő pedagógusjelöltek számára. Ugyanilyen fontos szempont az is, hogy a 18-23 éves fiatalok saját önismereti munkájában, személyiségfejlődésében és életút-koncepcióiban milyen szerepe lehet éppen ezeknek a meséknek. Előadásom fókuszában azonban – mindezeken a szempontokon túl – az a kérdés áll, hogy hogyan segítheti a modern műmese (ezen belül Lázár Ervin meséi) a népmese értelmezését.