Farnadi Tamara

ének-zene tanár, karvezető, Kokas-tanító
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Bartók Béla Ének-zenei általános iskolája, Győr

Átváltozás zenében – átváltozás mesében: az énmesék születése

Énekkel, zenével, mesével élek és tanítok. Élmény, öröm, teremtő képzelet, fantázia, mozdulat: ezek zenetanításom kulcsszavai. Spontán megszülető énmeséim már akkor az óráim része voltak, mikor még nem tudtam róluk semmit. Tanításaimban hosszú évek óta kitüntetett szerepet kap a kreatív, mozgásos dalosjáték, ill. a zene aktív befogadása, amelyekhez szervesen kapcsolódik a gyermekek történetmesélése is. Életem és hivatásom két legnagyobb segítője: Kokas Klára és Boldizsár Ildikó mutatták meg a titkokat e mélységek felé.
A zene és mese összefonódását, „egymásba alakulását”, a gyermeki énmesék, egyéni történetek születését szeretném a hallgatósággal megosztani. amelyek hol dalokból, mozgással átélt zeneművekből, hol mesékből és ezek összekapcsolódásából bontakoznak ki. 
2016 óta tagja vagyok az MTA és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának, ahol egy új zenepedagógiai modell, a dinamikus énekzene-tanulás kidolgozásán fáradozunk. Kutatási munkám során sok videójegyzet készül, amelyekben betekintést kaphatunk a gyerekek improvizációs mozgásáról és az azok alatt megszületett saját történeteikről. Mind egy-egy mesehős, ki éppen az útját járja és a kalandjairól mesél. Fogadják őket nyitott szívvel!