Dr. Tandari-Kovács Mariann

Pszichológus és meseterapeuta vagyok. Tizenhét évig dolgoztam felsőoktatásban, ahol különböző segítő hivatásra készülőket próbáltam pszichológiai ismeretekkel, attitűdökkel és szemlélettel felvértezni. Szerettem tanítani, szakdolgozatokat vezetni és kutatni. A kutatási területem a kiégés, megküzdés, érzelmi munka, a munka iránti elköteleződés és a munkahelyi stressz köré épült. Amikor belekezdtem ebbe a munkába, akkor az lebegett a szemem előtt, hogy szeretnék kidolgozni egy olyan módszert, ami hatékony segítség lehet minden segítő területen dolgozónak arra, hogy saját hivatásszemélyiségét fejlessze, a kiégés folyamatát elkerülje, vagy amennyiben már elindult a kiégés felé vezető úton, akkor legyen eszköze, hite, bátorsága szembenézni azzal és kijönni belőle. Legyen képes a kiégésére úgy tekinteni, mint egy lehetőségre, ami új kapukat nyithat meg, új megoldásokat, új szemléletet, önmagával és a segítettekkel szemben más attitűdöket munkálhat ki. Egy lehetőségre, hogy a hivatását egy magasabb szinten tudja folytatni. A doktori munkámban végül a kutatás elvégzése után csupán javaslatokat fogalmaztam meg. 
Az oktató munkámmal párhuzamosan a gyakorlatban is dolgoztam felnőtt pszichiátriai ellátásban, a gyakorlati munkámban szemléletemet jelentősen formálta a pár- és családterápiás képzés, majd a stresszkezeléssel kapcsolatos munkák következtek, mígnem mesei fordulatnak köszönhetően bekerültem abba a szegedi körbe, akik szervezték, hogy Boldizsár Ildikó Szegedre jöjjön és képzést tartson. 
A mesék gyermekkorom óta rendkívüli jelentőséggel bírtak az életemben, sokat olvastak nekem, majd később valamennyi meghatározó önismereti élményem meséhez kapcsolódott. Amikor 2016-ban elvégeztem az első harminc órás képzést, úgy éreztem, megérkeztem. Csodálatos volt a képzés, a csoport és az volt a benyomásom, hogy a meseterápia valóban működik. Nagyon lelkes voltam és a vizsgadolgozatomban megtervezett foglalkozást meghirdettem, próbára tettem, itt a résztvevők újabb alkalmakat kértek. Azt gondolom, ennek is köszönhető, hogy már akkor szeptemberben útjára indult az első 10 alkalmas zárt önismereti mesecsoport. A mesék az ezt követő két évben egyre nagyobb teret követeltek a szakmai munkámban, ezért úgy döntöttem, hogy biztosítom ezt a teret és lehetővé teszem mások és a magam számára, hogy a mesék által éljük az életünket. 2018-ban dolgoztam ki a „Mesékkel a segítőkért” foglalkozássorozatot, mely a holisztikus egészségszemléleten, a rendszerelméleten és a bio-pszicho-szocio-spirituális emberképen alapul. A konferencián előadásomban bemutatom a felsőoktatásban mesékkel szerzett tapasztalataimat, valamint a „Mesékkel a segítőkért” foglalkozássorozat első tapasztalatait. 
Jelenleg Szegeden felnőtteknek önismereti és hivatászemélyiség fejlesztő zárt csoportokat, valamint egy alkalmas meseműhelyeket, kiégés workshopokat vezetek, egyéni meseterápiás folyamatokat kísérek. Az ország különböző pontjain felnőttképzésben valamint serdülőknek tartok meseterápiás foglalkozásokat.

www.pszichologusszeged.webnode.hu
www.ahely.eu
kovacsmariann@hotmail.hu