Boldizsár Ildikó

Ma már csupán azt tartom fontosnak elmondani magamról, hogy egy nő vagyok, aki 35 éve a mesék rendje szerint éli az életét. Ennek a kitartó kutatásnak a hatására ugyanis egyre inkább összeérnek bennem a mesék anyagi, lelki és szellemi tanításai, amelyeket a három gyermekem felnevelése és útra bocsátása után manapság tanítványaim „pallérozására” fordítok. Örömmel tölt el, hogy egyre többen követik azokat az utakat, amelyek a Metamorphoses Meseterápiás Módszer nyomán keletkeznek, s egyre többen fordulnak a mesékbe kódolt ősi tudáshoz.

Ötvenegy könyv szerzőjeként legalább ennyi könyvre való mondanivalóm van még a mesékről, mert minél mélyebbre ásom magam világukba, annál csodálatosabb kincsekre bukkanok. Szeretném ezeket a gyöngyszemeket a tanítás során is maradéktalanul továbbhagyományozni, munkahelyemen – az egri Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszéke – éppúgy, mint egyéb fórumokon. A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület elnökeként azt tartom legfontosabb feladatomnak, hogy lelkesítsek, bátorítsak, összetartsam tanítványaimat, inspiráljam őket mesemondásra, mesefoglalkozások vezetésére, kutatásokra, könyvek írására és arra, hogy éljék meg szabadon a mesékkel és önmagukkal való kapcsolatukat. Közösséget építek, figyelek az egyesület tagjaira külön-külön, s együtt is, s ami a legfontosabb: ismerem az irányt, amerre haladunk.

Bevezető előadásomban bemutatom a Metamorphoses Meseterápiás Módszer alkotó-fejlesztő ágának azon módszertani elemeit, amelyek lehetővé teszik a mesék bevonását az oktatásba és nevelésbe. Először a mesei műfajcsoportok szempontjából térképezem föl a fejlesztési lehetőségeket, ezt követően pedig életkorok és élethelyzetek szerint is kitérek ezekre. Az előadás végén rövid történeti áttekintést adok az Oktatási Hivatal által akkreditált képzések hátteréről, a végzett és jelenleg képzésben lévő pedagógusok számáról és munkájáról.