Absztraktok

Dr. Boldizsár Ildikó

Budapest, Metamorphoses Meseterápiás Egyesület

Balatonrendes, Metamorphoses Meseterápiás Központ

“A tűz megszerzésétől az ingek szövéséig” – Egy módszer születésének története – Nyitó előadás

Nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mikorra datálható és milyen eseményhez köthető a Metamorphoses-meseterápia születése, a konferencián mégis kísérletet teszek erre, mégpedig egy orosz varázsmese segítségével. Bemutatom, hogy mi köze van a meseterápia módszertani elemeinek a Világszép Vaszilisza című meséhez, majd röviden kitérek arra a személyes síkra, hogy egy 34 évet felölelő folyamatban hogyan változott saját szerepem: miként jutottam el a tüzet szerző leány komplex szerepkörétől az ingek szövését segítő asszony korántsem jelentéktelen szerepéig, azaz hogyan segítek tanítványaimnak és klienseimnek abban, hogy a “megszőtt ing” minél tökéletesebb és egyedibb legyen.

www.boldizsarildiko.com

Luzsi Margó

Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

“Befogadás …”

Az előadás azt mutatja be tömören, komplexen,

  • hogyan fogadják be a mesék azokat, akik találkoznak velük,
  • hogyan fogadják be a meséket a mesehallgatók,
  • hogyan fogadja be a meséket a mesemondó,
  • hogyan fogadják be a meséket, mesemondókat, mesehallgatókat a különféle intézmények?

Mindezt egy egri könyvtárból indulva, térben és időben sokfelé barangolva: könyvtárakban és börtönben, gyerekek és felnőttek, szabadon és fogságban élők között.

luzsimargo@gmail.com

Csóka Judit

Székesfehérvár

Mesék az onkológián, kardiológián és pszichiátrián

A pszichiátriai, kardiológiai és onkológiai betegségekben szenvedő emberekkel való munkámban kitüntetett szerepet kaptak a mesék. Előadásomban szeretném általánosságban bemutatni, hogyan használom a meséket a különböző betegcsoportokban. Fontosnak tartom az egy-egy betegségre hajlamosító személyiségtényezők, és az ezekhez kapcsolódó mesék összekapcsolását, valamint a különbségek bemutatását. Nem mindegy, hogy melyik betegségcsoportban melyik mesét, és hogyan használjuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a foglalkozások megtervezésénél figyelembe kell vennünk a betegségek kialakulásnak lelki tényezőit is. A jellemző gondolkodás sémákat, illetve érzelmi állapotokat felismerve választhatjuk ki azt a mesét, amelyik annak a betegcsoportnak a legoptimálisabban lehet a segítségére a gyógyulásban.

Alföldi Linda, Holcsik Erzsébet

Pécs, Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsi Tagintézménye, Pécs, Gombolyító Terápiás Műhely

“A bátor szívek szigete” – Komplex mese és mozgásterápiás csoport tanulási nehézséggel küzdő kisiskolásoknak

A BMPSZ Pécsi Tagintézményében kisiskolás, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek tartottunk komplex mese és mozgásterápiás csoportot. Előadásunkban ennek a munkának a folyamatát, tapasztalatait mutatjuk be. A csoport módszertani alapját a Metamorphoses Meseterápia és a DSZIT terápia integrációja adta. A tanulási nehézség olyan állapotot jelöl, ami az ép, esetenként kiváló általános gondolkodási képességek mellett bizonyos elkülönült részterületek, részképességek kortársakhoz vagy önmagához viszonyított gyengeségében, elmaradásában mutatkozik meg. A tanulási nehézség másodlagos pszichés következményei jellemzően az alacsony önértékelés, önvádlás, a teljesítményhelyzetekkel kapcsolatos szorongás vagy azok elkerülése. A problémával küzdő gyerekek gyakran kedvetlenné válnak, fokozatosan elveszítik természetes érdeklődésüket, kíváncsiságukat, kreativitásuk háttérbe szorul. A csoport elsődleges célja az volt, hogy mesék és érzékszervi- mozgásos tapasztalatok segítségével élményközpontúan segítsük elő az énerősítést, értékesség érzés megélését, belső erőforrások mozgósítását. A képi gondolkodás és a szenzoros integrációs térben való átdolgozás által olyan készségeket igyekeztünk fejleszteni, melyek elősegítik a szorongás csillapítását, az önnyugtatásra való képességet, az érzelmek kifejezését, a részképességek integrált érését.

www.facebook.com/gombolyito/

www.gombolyito.com

gombolyito.terapia@gmail.com

Pechan Eszter

Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium, Gyermekotthon

Szociális és emocionális készségek fejlesztése értelmileg akadályozott fiatalok körében alkotó, fejlesztő meseterápiás foglalkozásokon.

Értelmileg akadályozott fiatal felnőttek szociális kompetenciájának fejlesztésére dolgozunk ki egy lehetséges programot, mellyel segíteni kívánjuk a készségfejlesztő iskola elvégzése utáni munkavégzésük, az új intézményekbe való beilleszkedésük, valamint a társadalmi részvételük hatékonyabbá válását. A szociális és emocionális készségek fejlesztésére szolgáló programok alapelvei szerint végezzük a fejlesztést alkotó, fejlesztő meseterápiás foglalkozásokon a Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium, Gyermekotthon 9-12. évfolyamán tanuló diákjai körében. Az idei tanév során kísérleti jelleggel alkalmazzuk hét készségfejlesztő iskolai osztályban, még rengeteg tanulnivalónk van, de a résztvevő fiataloknál történt változásokról nagy örömmel tudunk beszámolni és a továbbiakról együtt gondolkozni.

pechane@gmail.com

Bálint Katalin

Szatmárnémeti

Szorongásoldás a mesék útján

A szorongásos zavarok világszerte egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, és látszólagos ártalmatlanságuk ellenére sok gondot okoznak. Nagyon sok gyermek fél, szüleik pedig őket féltik, így a szorongásos állapotok nem hogy oldódnának, hanem egyre súlyosabb formát öltenek, akár pszichoszomatikussá is válhatnak.

Felvetődhet tehát a kérdés: segíthetnek-e a mesék a szorongás oldásában?!

Nos, erre a kérdésre próbál választ adni ez a rövid bemutató, amely egy olyan 10 lépéses meseutat tár fel az érdeklődők előtt, amelyet 10, magas szorongási szinttel diagnosztizált kisiskolás járt végig 10 meseterápiás foglalkozás keretében. Ez a meseterápiás út a Metamorphoses Meseterápia Módszerének alapjaira épít, és bevallott célja a szorongás csökkentése, bár megtervezőjeként jómagam is csupán csak ízlelgettem még a módszert, miközben a meseterapeutává válás útját jártam. A résztvevőknek most lehetőségük nyílik betekintést nyerni a terápiás meseút részleteibe, megismerhetik annak lépéseit, esettanulmányait és azt a rövid pszichológiai kutatást, mely bizonyítékokkal szolgál a szorongás oldásának számszerűsíthető értékeire, statisztikai adataira is.

A Metamorphoses Meseterápiás Módszer ezen meseút keretében is segített, mégpedig azáltal, hogy a mesékben rejlő források összekapcsolták a foglalkozásokon résztvevő gyermekeket a saját belső erőforrásaikkal, ugyanakkor segítségükre voltak belső tulajdonságaik megerősítésében, valamint lelki egyensúlyuk visszarendezésében is. Mindennek eléréséhez azonban nem volt elégséges csupán külső megfigyelőként jelen lenniük, hanem tevékeny résztvevőként igenis bátorságot kellett gyűjteniük, szembe kellett nézniük a legfélelmetesebb “sárkányaikkal” is. Valójában “csoda” az, amit megtapasztalhattak a meseút kis résztvevői, és ennek a “csodának” válhatnak részeseivé azok is, akik erről hallani szeretnének. Mert a “csoda” igenis része a mesevilágnak, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer pedig bebizonyította, hogy valójában nem más, mint ehhez a csodához vezető legmegfelelőbb út.

www.facebook.com/kati.balint

bkpkati@gmail.com

Molnár Kata

Szentendre, Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola

“Varázslat két csengetés között?” – avagy hogyan dolgozik mesékkel egy szakiskolai iskolapszichológus

Előadásomban az iskolapszichológusi munkám során gyűjtött élményeimet kívánom megosztani, olyan foglalkozástervek rövid bemutatásával és azok megvalósulásából nyert tapasztalatok összegzésével, amelyeket kizárólag a 45 perces tanórák keretében szereztem. Olyan szakiskolában dolgozom, ahol lehetetlen délutáni, szervezett meseműhely keretében dolgozni a diákokkal. Így csak az osztályfoglalkozásokra építhetek, amely hatalmas kihívás, ugyanakkor pont a feszes keretek miatt nagy lehetőség is: Hogyan működhet a kissé ellenálló kamaszok beléptetése a mesei térbe? Hogyan lehet feldolgozni a meséket ilyen rövid idő alatt? Magamban e foglalkozásokat így neveztem el: osztálytermi “mesemáglya”: iskolai mesemágia, útravalóval.

www.psychologistbudapest.hu

kataemailje@gmail.com

Dr. Laáb Ágnes

Mesés számvitel előadások egyetemistáknak

Minden tanár számára komoly kihívás, hogy felkeltse diákjai érdeklődését a témája iránt és képes is legyen a nehezen megszerzett figyelmet megtartani az előadás végéig. Különösen igaz ez olyan száraz és nehéz témáknál, mint a számvitel.

Az 1990-2010 között született “Y generációra” minden irányból zúdul az információ, amely ellen a szelektív figyeléssel védekeznek. E korosztály számára számos, az általános műveltség részét képező olvasmányélmény kimaradt, így nem hasznosítható már az új ismeretek kapcsolásához. A népmesék esetében azonban az, hogy először csodálkoznak rá a történetre inkább előny, mint hátrány.

Megértve Boldizsár Ildikó tanítását arról, hogy a mese minden korosztály számára fogyasztható, univerzális üzeneteket közvetít, évek óta számviteli előadásomat “felütésként” egy, a témához illő mesével vezetem fel. Tapasztalatom szerint csak a legelső alkalomkor hökkennek meg a hallgatók, ám egy jó mese hamar eljuttatja őket a “történethallgatási transz” állapotba, és ennek segítségével az aktuális ismeretekre is befogadóbbá válnak. Sőt! A további előadásoknál már egyenesen megkövetelik a “mesés” kezdést.

laabagnes@gmail.com

Mészáros Piroska:

Budapest, Addikt-Art; Nyírő-OPAI Addiktológia

Sorsfonó” – meseterápia szenvedélybetegekkel

Ahogy a mesebeli átoktól is meg lehet szabadulni, úgy a függők megküzdési módjának generációkon átívelő romboló mintázatából is van kiút: a mesebeli hős útjának állomásai a felépülés folyamatának fontos mérföldköveivé válhatnak. A folyamatot nehezítheti magyar nyelvre amúgy is jellemző negatív nyelvi kódrendszer (nincs semmi probléma, az a baj, hogy, nincs véletlenül… stb.), valamint a kliensek negatív beállítódása, az eredeti családból hozott megküzdési módok beszűkültsége. A mesék segítségével azonban elbeszélhetővé válik az emlékezetben őrzött szégyen, tabu, stigma, az élettörténet felvállalhatóvá lesz.

A felépülésben előbb-utóbb felmerül a kérdés, ki a való életben útra kelő vándor: A mesék a függő és önpusztító identitást segíthetnek elmozdítani a felépülő és öngondoskodó identitás felé. Ha sikerül közelebb kerülni saját magunkhoz, a méltó élet kialakításának lehetősége értékké válik, a meséknek az önbecsülés kialakításában is fontos szerep jut.

www.addikt-art.hu

Szirtes-Szabó Kata

Budapest, Belvárosi Közösségi Tér

Szenior Mesemondó Program – Belvárosi Közösségi Tér

2017 áprilisában indítottuk útjára a Belvárosi Közösségi Térben a Szenior Mesemondó Programot, melynek célja, hogy hidat építsünk a belvárosban egymástól elszigetelten élő generációk közé, csökkentsük az idősek izolációját, bevonjuk őket a közösségi életbe. A programmal nem csak az időseknek kínálunk hasznos és szórakoztató elfoglaltságot, de a kerületi családok és főként a gyerekek kapcsolódását is szeretnénk elősegíteni a kerületben élő idősekhez.

A Szenior Mesemondó Program két egymással párhuzamosan futó színtéren működik: a Szenior Mesemondó Csoport a mesélni vágyó, mesét szerető idősek csoportja, amelynek tagjai egy nyolcalkalmas felkészítést követően heti rendszerességgel találkoznak. Ezen a csoporton, amellett, hogy az idősek számára támogató közegként funkcionál, az idős mesemondók együtt készülnek fel a családi mesedélutánok megtartására egy képzett meseterapeuta vezetésével. A Családi Mesedélutánokra havi rendszerességgel kerül sor, itt az idős mesemondók tartanak mesefoglalkozásokat a belvárosi kisgyermekes családok számára.

Előadásomban bemutatom a program kereteit, kialakulását, felépítését, szakmai programját, majd beszélek az elmúlt év tapasztalatairól, nehézségeiről, kihívásairól és sikereiről.

www.belvarosikozossegiter.hu

kata.szirtesszabo@gmail.com

Hunya Csilla

Budapest, Manifeszt Alapítvány, KözHely

“Kezdetben volt a találkozás”- A találkozás motívumának szerepe a mesékben

Nincs mese találkozás nélkül. Mint ahogyan nem lehet fejlődés, változás, végső soron teljes élet sem nélküle. Legyen szó akár varázs-, akár állat-, lánc-, vagy bármiféle meséről a másik jelenléte és a kapcsolódás valamennyiben kulcsmotívum. Találkozás az ellenséggel, találkozás az életet elpusztítani akaróval, találkozás a megváltásra váróval, találkozás a mindentudó bölccsel, találkozás a tehetetlennel, az álruhás segítővel, az elemekkel, találkozás a próbatételek elé állítóval, a mindentől elzárttal, a régóta várttal, találkozás a megváltást hozóval… “Hányféle találkozás, Istenem”. A mesék nagyon pontosan közvetítik és fedik fel az élet legnagyobb és egyben leghétköznapibb alkímiájának titkát. Megmutatják, hogy egy valódi találkozást követően senki sem folytathatja ugyanúgy, mint azelőtt. Hiszen többé, mássá válunk általa. Miközben összekapcsolódunk és megtapasztaljuk a másikat, egymás teremtőivé válunk. A másik jelenlétén keresztül hozzáférhetünk saját, belső ellenségünkhöz, megfoghatjuk megváltásra váró énrészünk kezét, meghallhatjuk a bennünk élő mindentudó szavát, lendületet adhatunk a tehetetlennek, felismerhetjük az addig észre sem vett erőforrásainkat, utat vághatunk a mindentől elzártunkhoz.

Előadásomban a mesékben is alapelemnek számító Találkozás csodájáról kívánok beszélni. A mesehősök találkozásairól és arról, ahogyan a másik megtapasztalásával hozzákapcsolódnak saját magukhoz, meg nem élt, elkerült vagy fragmentálódott részeikhez. Pontosan úgy, mint ahogyan mi tesszük ezt saját életünkben.

www.hunyacsilla.com

csillahunya@gmail.com

Ferencz Veronika

Budapest

“És a lány megindult az úton” – A meseválasztás élménye egyéni terápiákban

Kezdő meseterapeutaként a legnagyobb akadály számomra a megfelelő mese kiválasztása volt, emiatt sokáig nem is vettem a bátorságot, hogy belevágjak mesére épülő terápiás folyamatokba. Előadásomban azt szeretném megmutatni esetrészleteken keresztül, hogy miként tettem meg az első lépéseket és milyen segítőket találtam ehhez – a mesekártya használatában, a kliensek élményeiben és saját intuíciómban. Szó lesz olyan mesékről (Hófehérke, Hamupipőke és Csipkerózsika), melyeket a probléma meghatározásához és a folyamat megindításához használtam, valamint olyan izgalmas kalandokról is, mint A szörnyeteg királykisasszony szerepe egy párkapcsolat stabilizálásában, A fekete bika, mint a szexuális abúzus feltárásának és átdolgozásának meséje, vagy A világszép Vaszilisza hatása az ösztönös intuitív működés felnőtté érlelésében.

www.ferenczveronika.hu

veronikaferencz@yahoo.co.uk

Kreil Melinda

Budapest-Keszthely, Belső kert

“Dolog elől futsz, vagy keresel valamit?” – mesékkel az önismeret útján

A legegyszerűbb kérdések a legfontosabbak: Honnan jöttél? Merre tartasz? Hogy kerültél ide, ahol most vagy? Mit teszel? Mindannyiunk életében vannak olyan pontok, amikor ezekre az egyszerű kérdésekre nem találjuk a választ. Elakadunk, eltévedünk, rossz irányba fordulunk, megtorpanunk. És ezen a ponton ráébredhetünk, hogy az utat belül, magunkban kell folytatni ahhoz, hogy az életünkben újra cselekedni tudjunk. Csaknem egy évtizede dolgoztam segítőként, mikor életem egy ilyen fordulópontjánál találkoztam a Metamorphoses meseterápiával. Megtapasztaltam a mesékkel való belső munka erejét, erőforrás-aktiváló hatását, és azóta le sem tértem a mesék útjáról. Megismerni, megérteni önmagunkat, követni a szívünk vágyát, azzá válni, akik lehetnénk, kemény munka. Akadályokon, próbatételeken át vezet ide az út. A mesék ismerik ezt az utat és csalhatatlan térképként működnek, ha megtanuljuk a módját, hogyan használjuk őket. Előadásomban meseterapeutaként a mesékkel végzett önismereti folyamatok lehetőségeit szeretném bemutatni.

www.m.facebook.com/Bels%C5%91-kert-558246937651341/?ref=bookmarks

melinda.kreil@gmail.com

Sárközi Tünde

Budapest, Fővárosi TEGYESZ és Gyermekvédelmi Központ, Mózeskosár Egyesület

Mesékkel az örökbefogadás útján

Előadásomban szeretném körbejárni, miként támogathatjuk az örökbefogadásban érintett gyermekeket, felnőtteket a mesék segítségével. Az örökbeadás-örökbefogadás során sok családtag sorsfonala rendeződik vagy kuszálódik össze, melynek eredményeképpen a gyermek személyisége, önbizalma és identitása vagy fejlődésnek indul, vagy megborul.

Munkám során történeteket hallgatok, az örökbefogadó-, a vérszerinti szülő és a gyermek élettörténetét. Mindhárom részről a történetek velejárója a veszteség. Ahhoz, hogy egy új történet kezdődjön, melyben mindenkinek megvan a maga megfelelő helye, szükséges a veszteségekkel szembenézni, azokat elfogadni, majd megnyílni egy új, más élet felé. Szülőkkel és gyermekekkel együtt foglalkoztam mesecsoportjaimon, ezeket a meséket használtam főként: “A szív igazsága”, “A nap fája”, “Az 5 jóbarát”, “A bátor királyfi”, “Az aranyalmafa”, “A vízitündér leánya”. Felnőtteknek a “13 hattyú”, “Az aranyhajú ikrek”, “A sárga, kicsi kígyó”és “A nagy hullám” meséjét ajánlom ebben a témában.

ednut.s.74@gmail.com

Kecskés Karina

Budapest

Misszió a csángó magyar gyerekekért

Él egy kis közösség túl a határon, túl a gyimesi havasokon, ahol mintha megállt volna az idő. A moldvai csángó magyarok, Európa leginkább veszélyeztetett közössége. Budapesttől 1000 km-re, mélyen a román nyelvterületen, hozzávetőleg 2000 fő, jobbára mélyszegénységben élő, magyar anyanyelvű gyermek lakik. E közösség, mint élő skanzen őrzi még és mindennapjaiban éli az Európa más területein – a multikulturális hatások által – felszámolt hagyományokat, ősi nyelvet. Értük valósul meg évről évre a Derék Jankó Tábor.

www.derek-janko-tabor.webnode.hu

kecskeskarina.budapest@gmail.com

Workshopok

Tátrai Vanda

Noszvaj, Farkaskő Művésztelep

A mesék életre keltése, egyszerű kézműves játékokkal

“Minden, amire ránézünk, mesévé lehet, és mindenből, amit megérintünk, egy történethez juthatunk” írja Andersen. Nézzünk hát körül, hogyan kelti életre, egy darabka papír, egy fadarab vagy akár egy falevél kedvenc meséinket.

A műhelyben olyan egyszerűen nagyszerű kézműves játékokat készítünk, amik egy – egy mesetípushoz, mesei szüzséhez, oly módon kapcsolódnak, hogy nem csupán megjelenítik a mesei tartalmat, de életre keltve a mese üzenetét, elősegíti a témában való elmélyülést.

A műhelybe várom azokat, akik foglalkozásaikon szívesen készítenek egyszerű kézműves játékokat gyerekekkel. Kézügyesség nem szükséges!

www.mesejaro.hu

mesejaro@gmail.com

Vaskor Gréta

Budapest, KézenFogva Alapítvány

Mi van a tarisznyádban?” – családi önismeret mesével

Családterápiákban mindig van egy pont, amikor visszafelé nézünk, visszafelé dolgozunk, a szülők, nagyszülők irányába. Amikor megnézzük, milyen történetek, témák, minták ismétlődnek a családban, segítve vagy akadályozva a jelent. Saját önismereti utunknak is a része, hogy tisztában legyünk saját családunk történetével, mintáival, terhével és gazdagságával. Többféle módszer létezik erre a ránézésre.

Meseterapeuta vagyok, ezért gyakran a mese bölcsességét hívom segítségül ehhez a munkához, feltáráshoz. A mesét, mert a képein keresztül olyan helyekre is elér, ahová a szó nem mindig. Bölcs és szilárd. Kiérlelt tudása van az emberről és az embernek a családban elfoglalt helyéről. Tudása van arról, hogy mit tehetünk a tarisznyánkba került útravalóval. A workshopon ebből a tudásból, tanításból szeretnék ízelítőt adni. Saját élményre hívlak, mesehallgatásra és utazásra egy népmesével. Belenézünk abba a bizonyos tarisznyába, számba vesszük, mit rejt, és mit lehet vele tenni. Mi az, ami örökség, és mi az, ami már a saját történet. A vezetőnk egy mese lesz!

www.vaskorgreta.hu www.facebook.com/Mesek és Utak

info@vaskorgreta.hu

Élő Fruzsina

Budapest, Cellux csoport

Kié ez a pici szárnyacska?”- Így mesélek halmozottan súlyosan sérült gyerekeknek

Pszichológuskánt, alkotó fejlesztő mesetarapeutaként, és egy súlyosan halmozottan sérült kisfiú édesanyjaként a meséket én ebben a speciális világban kezdtem el használni. A workshopon azt mutatom be, hogyan dolgozom értelmileg is sérült, halmozottan sérült gyerekekkel és részben az értelmi sérült felnőttekkel is a mesék, dalok, mondókák és a zene segítségével. Hiszek abban, hogy a mesék a szövegértésen túl is hatnak, és az elmondott mesén kívül a mesék érzelmi és rituális világa megragadható, érzetekkel, mozdulatokkal, dalokkal, mondókákkal, ritmusokkal, tánccal és zenével. A workshopon a gyerekekhez hasonló módon fogunk végig haladni a meséken, azt követően pedig megosztjuk, megbeszéljük a tapasztalatainkat.

www.celluxcsoport.hu www.inkluzioert.blog.hu

elofruzsi@gmail.com

Soós Dóra

Budapest, Piros Kakaó

Mesenyomozás

Mesenyomozás első lépése, hogy élesítjük érzékszerveinket, varázsmondókázunk, próbákat állunk ki, majd belépünk a mesébe, ahol a hős mintáját követve elindulunk és megtaláljuk saját utunk, kihívásaink és kincseink.

Logikai feladatok, akciózás, mozgásos és csapatépítő játékok által derül fény a rejtélyre. A közösen megélt folyamatban, a résztvevők a nyomozó csapat tagjaivá válnak, ahol megtalálják saját szerepük, miközben egyedi útjukat is járják. A próbák bemelegítenek, a mese megadja az alapot és bebizonyosodik, hogy bárhol lehet sűrű erdő, kút, kacsalábon forgó palota, égig érő fa és mi magunk pedig történetünk hősei vagyunk.

Hogy melyik mese vár rátok, az egyelőre legyen titok!

www.piroskakao.hu

soosdora@gmail.com

Révész Renáta Liliána

Törökbálint, Tábitha Gyermekhospice Ház

Ő többé nem tér vissza, de mi mind elmegyünk oda, ahol ő van” – Mesés szembenézés a halállal

A halálról, az elmúlásról nehéz beszélni. A félelem, a szorongás, melyet magunk vagy mások halála miatt érzünk, kiszolgáltatottá tesz bennünket, ha saját mulandóságunkra gondolunk. Nehéz megbirkózni azzal a gondolattal, hogy el kell szakadni a szeretteinktől. Életünk sokkal emberibb, kulturáltabb, félelem mentesebb lehetne, ha többet tudnánk a meghalás, az elmúlás lélektanáról. Aki a halált el tudja fogadni, annak édesebb az élete, mert szorongás nélkül jobban megélhetők a mindennapok.

A mesék ezt tudják, leírják a félelem állapotát, a gondolatainkat, a kétségeinket és az utat is hogyan oldhatjuk fel ezeket a félelmeket. Minden nép mesekincsében találunk halálmagyarázó mítoszt, mesét. Sokféle magyarázat és megbékélést kínálnak fel a mesék.

A “Mesés szembenézés a halállal” foglalkozásaimon már 140 en vettek részt, ők már megtapasztalták a mesék pozitív hatását ebben a témában is.

A workshop bátor résztvevői, ismerkedhetnek a mesék által ajánlott úttal!

www.facebook.com/gyasztanacsado/

renocs@gmail.com

Duba Andrea, Ritz Dencs Tünde, Fejér Noémi, Molnár Kata, Ráth Kinga

Budapest, Ormay és Tsa Bt, Szabadka, Spektrum Személyiségfejlesztő központ, Budapest, XX. Tankerület Pedagógiai Szakszolgálat, VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola, László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

“Se túl sok, se túl kevés” – Meseműhely segítőknek

Műhelyünkön élményszerűen szeretnénk bemutatni, hogy hogyan dolgozunk mesékkel csoportos mesefoglalkozáson. Egy indián teremtéstörténet segítségével (Az égből jött lány), élőszavas mesemondással járjuk körbe a résztvevőkkel azt a kérdést, hogy segítőként miből van nekünk túl sok, és milyen tulajdonságokból, eszközökből van túl kevés, melyik oldalunk szorulna még fejlesztésre, hogyan tudjuk magunkban megteremteni a föld-tűz-víz-levegő minőségek egyensúlyát. Milyen erőforrásaink vannak, milyen belső segítőket tudunk mozgósítani magunkban ahhoz, hogy szakmai identitásunkat megerősítsük. Műhelyünket azoknak a segítő szakembereknek ajánljuk, akik egy mesén keresztül szeretnének ránézni segítői mivoltukra, elgondolkozni az erősségeiken, gyengeségeiken.

www.dubaandrea.hu www.fejernoemi.hu

andrea.duba@konzultacio.hu dencst@gmail.com imeonrejef@gmail.com kataemailje@gmail.com rathki@wp.pl